Rural Poland in 19th Century Art

Galeria zdj��
Kliknij na zdj�cie aby zobaczy� powi�kszenie:
Click on the picture to view an enlarged image:
SPUSCIZNA PROJECTS
Dennis Benarz, Chicagoland USA 2004-2009