Parafia Greckokatolicka
NIEZNAJOWA


"Here was the village of Nieznajowa"

Photo Gallery
Kliknij na zdj�cie aby zobaczy� powi�kszenie:
Click on the picture to view an enlarged image:

NIEZNAJOWA
Nieznajowa Cemetery Nieznajowa Cemetery Nieznajowa Cemetery Nieznajowa Cemetery Nieznajowa Cemetery Nieznajowa Cemetery
Nieznajowa Cemetery Nieznajowa Cemetery Nieznajowa Cemetery Nieznajowa Cemetery Nieznajowa Cemetery Nieznajowa Cemetery

Photos by:
Bartek Wadas
Robert Huk
and othersSpuscizna Group Home Page

MAPA / INTERACTIVE MAP