Shrine of Our Lady of Lourdes at All Saints Church in Straszecin

 


GROTA LOURDES
Straszecin Poland, 2011
Straszecin Poland, 2011

Straszecin Poland, 2011
Straszecin Poland, 2011
Straszecin Poland, 2011

Straszecin Poland, 2011
Straszecin Poland, 2012
Straszecin Poland, 2012
Straszecin Poland, 2012
Straszecin Poland, 2012
Straszecin Poland, 2012
Straszecin Poland, 2012

W parafii Wszystkich Swietych i Niepokalanego Serca NMP w Straszecinie powstaje grota Matki Bozej. W jej sciane wmurowany zostal kamien przywieziony z Lourdes.

Proboszcz parafii ksiadz Boguslaw Czech podkresla, ze budowa groty od poczatku byla idea parafian. Zrodzila sie w tamtym roku, kiedy grupa wiernych wrocila z pielgrzymki po sanktuariach maryjnych.

W budowe groty aktywnie wlaczaja sie parafianie. Na placu budowy pietrza sie pryzmy kamienia. Wszystko podarowane przez wiernych.

Kamien z Lourdes to takze dar. Podarowal go ks. Czeslaw Konwent, dyrektor Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego i pralat honorowy sanktuarium w Lourdes. Kamien ma specjalny certyfikat potwierdzajacy oryginalnosc. Pochodzi z Groty Massabielskiej.

Uroczystosc wmurowania kamienia zwiazana byla z odpustem ku czci Niepokalanego Serca Maryi. W niedziele, 3 lipca, sume o godz. 11:00 celebrowal rodak przezywajacy 25. rocznice swiecen ks. Marian Szalwa. Kazanie wyglosil ks. Czeslaw Konwent. Po Mszy odbyla sie procesja rozancowa do budujacej sie groty Matki Bozej i wmurowano kamien z Lourdes.

- Portal Diecezji Tarnowskiej, 11 lipca 2011

In the parish of All Saints and the Immaculate Heart of Mary at Straszecin, a grotto is being built for the Mother of God. In the wall was a laid stone brought from Lourdes.

The parish's pastor, Father Boguslaw Czech, stresses that the construction of the grotto from the beginning was the idea of the parishioners. The idea was born in the same year as the group returned from a pilgrimage of the faithful to Marian shrines.

Parishioners actively participate in the construction of the grotto. On the construction site pile up heaps of stone. All donated by the faithful.

The stone from Lourdes is also a gift. It was given to Fr. Czeslaw Konwent, Diocesan Director of the Bureau of Pilgrimages and prelate of honor of the shrine at Lourdes. The stone has a special certificate of authenticity. It comes from the Grotto of Massabielle at Lourdes.

The ceremony of laying the foundation stone was associated with indulgence in honor of the Immaculate Heart of Mary. On Sunday, July 3, 2011 at 11:00 AM countrymen celebrated the 25th anniversary of the ordination of Fr. Marian Szalwa. The sermon delivered by Fr. Czeslaw Konwent. After the Mass was a procession of the Rosary celebrating the laying of the conerstone for the new grotto dedicated to Our Lady of Lourdes.

- Portal of the Diocese of Tarnow, 11 July 2011

.Spuscizna Group's Home Page
Dennis Benarz and Karen Wisniewski, USA 2012
"Po Gorach Dolinach" suggested by Grazyna Skowron
Images courtesy of Straszecin Parish
.

.