Spuscizna = polish heritage  
 Spu News Spuscizna Maps


dd

Karen Wisniewski (aka The Wiz)
& Dennis Benarz (aka Dionizy Bieniasz)
in the map room.

Click the map icons to view.


dd

HISTORICAL MAPS
GALICIA MAP
WESTERN GALICIA
PRZYBOROW MANOR - 1859
STRASZECIN-NAGOSZYN-DEBICA - 1894
PRZECLAW to ZAWADA
Galicia
19th Century
Western Galicia
19th Century
Przyborow Manor
1859
Straszecin,
Nagoszyn, Debica
1894
Przeclaw, Brzeznica,
Zawada, Lubzina
1894
ZDZIARZEC to ZASOW to STARA JASTRZABKA
LUSZOWICE PARISH, 1894
TARNOW AREA IN 1894
PILZNO AREA IN 1910
LISIA GORA AREA IN 1910
Zasow, Zdziarzec,
Stara Jastrzabka
1894
Luszowice Parish
1894
Tarnow
1894
Pilzno
1910
Lisia Gora
1910
KROSNO AREA IN 1910
LANCUT AREA IN 1910
Krosno
1910
Lancut
1910

CONTEMPORARY MAPS
PILZNO to ZWIERNIK to LUBCZA
GLOBIKOWA to SIEDLISKA-BOGUSZ
PRZYBOROW 1933
ZASOW-STRASZECIN-NAGOSZYN 2003
STRASZECIN 2003
Pilzno, Lubcza,
Zwiernik
(Polish Army)
Globikowa,
Siedliska-Bogusz
(Polish Army)
Przyborow
1933
Zasow-Straszecin-
Nagoszyn
2003
Straszecin
2003
LISIA GORA to STARA JASTRZABKA - 2003
PUSTKOW - 2003
LEKI GORNE & LEKI DOLNE - 2004
PILZNO - 2000
JASLO & KROSNO
Lisia Gora-
Stara Jastrzabka
2003
Nagoszyn, Pustkow,
Brzeznica
2003
Pogorska Wola,
Leki Gorne, Pilzno
2004
Pilzno
2000
Biecz, Jaslo,
Krosno
2005